PGD Ngọc Hồi

  • Địa chỉ: 957 Hùng Vương - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum
  • Số điện thoại: 060 3885889
  • Số Fax: 060 3885886
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Cao Quốc Việt, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Ngọc Hồi