PGD Trần Phú

  • Địa chỉ: Số 578 đường Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  • Số điện thoại: 060 3918007
  • Số Fax: 060 3918006
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Dương Hoàng Tiến - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Trần Phú