PGD Lâm Hà

  • Địa chỉ: Số 380 khu phố Đồng Tiến, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
  • Số điện thoại: 063 3626789/ 3688789
  • Số Fax: 063 3694789
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Đặng Thái Sơn, Phó trưởng phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Lâm Hà