Chi nhánh Lạng Sơn

  • Địa chỉ: Tầng 1 Trung tâm thương mại Phú Lộc, dự án Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
  • Số điện thoại: 025 3866363
  • Số Fax: 025 3859859
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Lê Hồng Tâm, Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Lạng Sơn