PGD Kim Tân

  • Địa chỉ: Số nhà 511 đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
  • Số điện thoại: 0203.789898
  • Số Fax: 0203.789678
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Nguyễn Đình Nam - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Kim Tân


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Lào Cai