PGD Kiến Tường

  • Địa chỉ: Số 06 Hùng Vương, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
  • Số điện thoại: 072 3968638/ 072 3968639
  • Số Fax: 072 3968637
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Nguyễn Thanh Hà- Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Kiến Tường