PGD Hải Hậu

  • Địa chỉ: TDP 1 TT Yên Định, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
  • Số điện thoại: 0350.378 5666/0350.378.5888
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Trần Trưởng Thành - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Hải Hậu