Khách sạn Hoa đồng Tiền

  • Địa chỉ: Số 76 Đường Bình Minh, thị xã cửa lò, tỉnh Nghệ An
  • Số điện thoại: 038 3824901/ 05
  • Số Fax: 038 3824904
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Văn Hải - Phó phụ trách

Bản đồ đường đi đến Khách sạn Hoa đồng Tiền