PGD Diễn Châu

  • Địa chỉ: Kiot số 4 - Trung tâm Thương mại Mường Thanh, Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
  • Số điện thoại: 0383.601.777/ 0383.601.222
  • Số Fax: 0383.601.333
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Vương Trung Tiến - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Diễn Châu