PGD số 2

  • Địa chỉ: Số 205 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
  • Số điện thoại: 0383.558 559/0383.555 657
  • Số Fax: 0383.558064
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Võ Hồng Sơn- Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD số 2


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Vinh