PGD Tam Điệp

  • Địa chỉ: Số 241, tổ 9, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
  • Số điện thoại: 0303.865.999
  • Số Fax: 0303.865.686
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ngô Sỹ Hiếu - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Tam Điệp