Chi nhánh Ninh Thuận

  • Địa chỉ: Số 47 đường 16/4, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
  • Số điện thoại: 068 3827074
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Lâm Hồng Giáp- Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Ninh Thuận


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Phan Rang