Chi nhánh Việt Trì

  • Địa chỉ: 1606A đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
  • Số điện thoại: 0210 3766666
  • Số Fax: 0210 3766667
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Trần Văn Cúc- Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Việt Trì


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Việt Trì