PGD Hùng Vương

  • Địa chỉ: 1274 ĐL Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
  • Số điện thoại: 0210 3913969
  • Số Fax: 0210 3913909
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Đỗ Ngọc Quý - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Hùng Vương


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Việt Trì