Chi nhánh Quảng Bình

  • Địa chỉ: Số 03 Lý Thường Kiệt, phường Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình.
  • Số điện thoại: 052 3840380
  • Số Fax: 052 3828347
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Lê Hồng Quảng - Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Quảng Bình


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Đồng Hới