PGD Lệ Thuỷ

  • Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình
  • Số điện thoại: 0523 965111
  • Số Fax: 0523 965222
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Tiến Phương, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Lệ Thuỷ