PGD Quảng Trạch

  • Địa chỉ: Số 39 đường Hùng Vương, Khu phố 2, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn
  • Số điện thoại: 0523 519888
  • Số Fax: 0523 696555
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Anh Hoài - Phó trưởng phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Quảng Trạch