PGD Bình Sơn

  • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
  • Số điện thoại: 055 3512625
  • Số Fax: 055 3512627
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Hữu Cam - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Bình Sơn


Các chi nhánh Vietcombank Huyện Bình Sơn