PGD Nghĩa Hành

  • Địa chỉ: Thôn Phú Vĩnh Trung, Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
  • Số điện thoại: 055 3968888
  • Số Fax: 055 3967789
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Anh Tài, phó phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Nghĩa Hành