PGD Sông Vệ

  • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
  • Số điện thoại: 055.3926777
  • Số Fax: 055.3926666
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Đỗ Hữu Minh - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Sông Vệ