PGD Bạch Đằng

  • Địa chỉ: Số 158B Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
  • Số điện thoại: 033 3611938
  • Số Fax: 033 3611926
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Văn Cẩn - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Bạch Đằng


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Hạ Long