PGD Cẩm Phả

  • Địa chỉ: Số 168 Trần Phú, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh.
  • Số điện thoại: 033 3939838
  • Số Fax: 033 3939839
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Thế Ninh - Phó Trưởng phòng phụ trách PGD

Bản đồ đường đi đến PGD Cẩm Phả


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Cẩm Phả