PGD Cửa Ông

  • Địa chỉ: Số 441, tổ 58, khu 5B, phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả
  • Số điện thoại: 033 3950958
  • Số Fax: 033 3950990
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Lê Thị Phương - Phó Trường phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Cửa Ông


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Cẩm Phả