PGD Hải Hà

  • Địa chỉ: Số 66 phố Trần Bình Trọng, thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
  • Số điện thoại: 033 3763898
  • Số Fax: 033 3763789
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Mạnh Phú - Phó trưởng phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Hải Hà