PGD Hoành Bồ

  • Địa chỉ: Số nhà 8 - Tổ 6 - Khu 3, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
  • Số điện thoại: 033 3692 586/ 033 3692 588
  • Số Fax: 033 3692 589
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Đức Phong, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Hoành Bồ