PGD Hồng Hải

  • Địa chỉ: Số 550- 554 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
  • Số điện thoại: 033 3816256
  • Số Fax: 033 3819936
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Hoàng Thị Vân Giang- Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Hồng Hải


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Hạ Long