PGD Mạo Khê

  • Địa chỉ: Số 161 đường Hoàng Hoa Thám, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
  • Số điện thoại: 033 3586845
  • Số Fax: 033 3586848
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Vũ Đình Hưng - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Mạo Khê