PGD Quang Trung

  • Địa chỉ: số 496 đường Quang Trung, phường Quang Trung thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
  • Số điện thoại: 033 3566892
  • Số Fax: 033 3566893
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Thị Hương Lan, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Quang Trung


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Uông Bí