PGD Tiên Yên

  • Địa chỉ: Số 04 phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
  • Số điện thoại: 0333 746666,0333 746868, 0333 746688
  • Số Fax: 0333 746868
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Trịnh Văn Chung, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Tiên Yên