PGD Trần Phú

  • Địa chỉ: Số 513-515 Tổ 79, Khu 5, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả
  • Số điện thoại: 033 3933858
  • Số Fax: 033 3933669
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Thị Thơm, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Trần Phú


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Cẩm Phả