PGD Uông Bí

  • Địa chỉ: Tổ 7, Khu 1, phường Yên Thanh, Thị xã Uông Bí, Quảng Ninh.
  • Số điện thoại: 033 3562570
  • Số Fax: 033 3668998
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Đinh Thị Cẩm Bình - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Uông Bí


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Uông Bí