PGD TX Quảng Trị

  • Địa chỉ: 136A, đường Trần Hưng Đạo, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
  • Số điện thoại: 053 3727567
  • Số Fax: 053 3678677
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Võ Tấn Sỹ, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD TX Quảng Trị