Chi nhánh Sóc Trăng.

  • Địa chỉ: Số 3 đường Trần Hưng Đạo, khóm 6, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
  • Số điện thoại: 079 3621752
  • Số Fax: 079 3610137
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Ngô Ngọc Tuấn, Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Sóc Trăng.