PGD Nam Sóc Trăng

  • Địa chỉ: Số 261 Ấp 2, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
  • Số điện thoại: 0793.870999
  • Số Fax: 0793.870979
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Trí Nghĩa - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Nam Sóc Trăng


Các chi nhánh Vietcombank Huyện Thạnh Trị