PGD Vĩnh Châu

  • Địa chỉ: Số 195, đường 30/4, Khóm 2, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
  • Số điện thoại: 079.3813979
  • Số Fax: 079.3863979
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Lâm Văn Súng - Phó trưởng phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Vĩnh Châu