Chi nhánh Tây Ninh.

  • Địa chỉ: Số 313, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
  • Số điện thoại: 066 3818 996 - 066 3818 997
  • Số Fax: 066 3818 998
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Võ Văn Sự - Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Tây Ninh.