PGD Tân Châu

  • Địa chỉ: Số 119 Khu phố 2, đường Trần Văn Trà, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu
  • Số điện thoại: 066 3731470
  • Số Fax: 066 3731475
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Hồ Minh Cường - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Tân Châu