PGD Đông Hưng

  • Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
  • Số điện thoại: 0363 553368
  • Số Fax: 0363 553369
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Hà Thị Hòa - Phó phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Đông Hưng