PGD Tiền Hải

  • Địa chỉ: Số 158 - 160 phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
  • Số điện thoại: 036 3655889
  • Số Fax: 036 3781601
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Trương Quang Thắng - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Tiền Hải