Chi nhánh Thái Nguyên

  • Địa chỉ: Số 10 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
  • Số điện thoại: 0280 3658200
  • Số Fax: 0280 3658219
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Trần Thùy Dương - Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Thái Nguyên