PGD Nguyễn Trãi

  • Địa chỉ: 340 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Số điện thoại: 0373 755286
  • Số Fax: 0373 755386
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Chu Đình Huy - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Nguyễn Trãi


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Thanh Hóa