PGD Tĩnh Gia

  • Địa chỉ: Thôn Nam Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
  • Số điện thoại: 0373 611286
  • Số Fax: 0373 611386
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Lê Thanh Đức- Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Tĩnh Gia