Chi nhánh Huế

  • Địa chỉ: 78 Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Số điện thoại: 054 3811900/ ext 666
  • Số Fax: 054 3824631
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Thân Thị Hoan - Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Huế


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Huế