PGD Bến Ngự

  • Địa chỉ: Số 48F Nguyễn Huệ,phường Vĩnh Ninh thành phố Huế
  • Số điện thoại: 054 3626364
  • Số Fax: 054 3813939
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Trần Thanh Hải - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Bến Ngự


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Huế