PGD Phạm Văn Đồng

  • Địa chỉ: Lô 9 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Số điện thoại: 054 3936565
  • Số Fax: 054 3898090
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Thị Thu Cúc, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Phạm Văn Đồng


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Huế