PGD số 1

  • Địa chỉ: 155 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Số điện thoại: 054 3572345
  • Số Fax: 054 3512093
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Thị Oanh - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD số 1


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Huế