PGD số 2

  • Địa chỉ: 2A Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Số điện thoại: 054 3931934
  • Số Fax: 054 3827338
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Lê Đình Thiện - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD số 2


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Huế