Chi nhánh Trà Vinh

  • Địa chỉ: Số 28 Nguyễn Thị Minh Khai, P2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Số điện thoại: 074 3868780
  • Số Fax: 074 3868791
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Huỳnh Thanh Vũ - Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Trà Vinh