PGD Càng Long

  • Địa chỉ: Khóm 5, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
  • Số điện thoại: 0743 882979
  • Số Fax: 0743 882789
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Trần Văn Trạng, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Càng Long