PGD Thổ Tang

  • Địa chỉ: Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Số điện thoại: 0211 3779969/ 0211 3779968
  • Số Fax: 0211 3779981
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Ngô Đức Cường - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Thổ Tang